Bokföra Provisionsintäkt

Provision kan vara både momspliktig och momsfri och härrör till olika typer av aktiviteter inom verksamheten, vilket gör att konteringen kan se ut på olika sätt. Provisioner kan t.ex. krediteras konto 3921 Provisionsintäkter.

Företag som arbetar med olika typer av försäljnings-, förmedlings- eller marknadsföringsuppdrag kan ibland få ersättning i form av provision . Provision är en form av rörlig inkomst som baseras på omsättning eller resultat och beräknas ofta som procent av arbetsgivarens arvode för det utförda uppdraget. Även anställda kan ha provisionsbaserad lön. Det vanligaste är att lönen inkluderar en grundlön och en rörlig del som baseras på den anställde prestation. Provisionsbaserad lön är både semesterlönegrundande, pensionsgrundande och sjuklönegrundande och regleras enligt kollektivavtal eller enligt ett anställningsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Provision till anställda bokförs som vanlig lön.

Verksamheter där provisionsintäkter är vanligt förekommande är:

  • Företagsmäklare

  • Fastighetsmäklare

  • Försäkringsmäklare

  • Telemarketingföretag

Provisionsintäkten är momspliktig om uppdraget som uppdragstagaren utför är momspliktigt. Skulle det handla om momsfri försäljning är även provisionsintäkten momsfri.

Exempel på bokföring av provisionsintäkter

Provision intäktsredovisas efter det att uppdraget har slutförts eller resultatet har uppnåtts och beloppet för provisionen ingår i posten Nettoomsättning. Erhålls provisionen däremot av anställda på ett företag ska ersättningarna bokföras som löner.  

Erhållen provision kan kreditera ett konto i kontogrupp 30 om de räknas som en primär intäktskälla och klassificeras därmed till posten Nettoomsättning. Skulle provisionen komma från sekundära aktiviteter inom företaget, krediteras istället konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, på konto 3921 Provisionsintäkter eller på konto 3924 Provisionsintäkter, ej moms. Provisionen ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter. 

Låt oss säga att en redovisningsenhet har erhållit en momsfri provision enligt en utbetalningsspecifikation från en uppdragsgivare om 50 000 kronor. Provisionen anses komma från sekundära aktiviteter. Då kan det se ut enligt nedan:

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto50 000 kr
3924 – Provisionsintäkter, ej moms50 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.