Bokföra Slutlig skatt

Slutlig skatt i aktiebolag bokförs i olika steg där bland annat konto 1630, 2518 och 2512 kan användas.

Företag betalar löpande in preliminärskatt under räkenskapsåret. Preliminärskatten är en uppskattning av den skatt som ska betalas under året. Efter bokslut och deklaration räknar Skatteverket ut den slutgiltiga skatten. Har företaget betalat in för mycket preliminärskatt under året får bolaget en skatteåterbäring. På samma sätt måste företaget betala restskatt om man betalt in för lite skatt under året, så att den betalda preliminärskatten stämmer överens med den slutliga skatten.

Hur bokföra slutlig skatt i aktiebolag?

Nedan information riktar sig mot aktiebolag och visar hur bokföring av preliminärskatt och slutgiltig skatt kan se ut i olika steg. Observera att bokföringstipsen i detta avsnitt enbart är en rekommendation, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Exempel bokföring av slutlig skatt

Innan vi kommer till den slutliga skatten börjar vi med bokföring av den preliminära skatten.

Ett aktiebolag har fått besked från Skatteverket att de ska betala 1 000 kr i preliminär skatt varje månad. Inbetalningen till företagets skattekonto kan då bokföras så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto1 000 kr
1630 – Skattekonto1 000 kr

Därutöver ska själva skattetransaktionen på skattekontot bokföras, vilket kan ske på konto 2510 Skatteskulder eller 2518 Betald F-skatt. Konto 2518 används med fördel för att hålla isär preliminärskatten från andra skatter i bokföringen. I samband med det krediteras även ditt skattekonto enligt nedan.

KontoDebetKredit
1630 – Skattekonto1 000 kronor
2518 – Betald F-skatt 1 000 kronor

Efter avslutat bokslut, och Skatteverkets besked om slutlig skatt, bokförs den skatt som företaget faktiskt ska betala som en kostnad i resultaträkningen på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat. Samtidigt bokförs en skatteskuld på konto 2510 Skatteskulder eller konto 2512 Beräknad inkomstskatt. Aktiebolagets slutgiltiga skatt har i detta exempel beräknats till 12 500 kr och bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
2512 – Beräknad inkomstskatt12 500 kr
8910 – Skatt som belastar årets resultat12 500 kr

I vårt exempel har företaget betalat in 12 000 kr i preliminärskatt under året (1000 * 12) och den slutgiltiga skatten beräknats till 12 500 kr. Underskottet på 500 kr kan då slutligen bokföras så här:

KontoDebetKredit
2512 – Beräknad inkomstskatt12 500 kr
2518 – Betald F-skatt12 000 kr
1630 – Skattekonto500 kr
Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.