Bokföra Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott bokförs vanligtvis i kontogrupp 20 Eget kapital och på konto 2093 Erhållna aktieägartillskott.

Aktieägare i ett aktiebolag kan behöva tillföra eget kapital till bolaget genom ett så kallat aktieägartillskott. Det kan vara aktuellt vid investeringar och expansion eller om företaget är nära en konkurs. När 50 procent eller mer av bolagets aktiekapital är förbrukat riskerar företaget konkurs. Ett aktieägartillskott är ett sätt att undvika ett konkurshot.

Ett villkorat aktieägartillskott innebär att det tillförda kapitalet ska återbetalas till aktieägaren när företaget har balanserade vinstmedel igen. En återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott betalas alltid ut före eventuell vinstutdelning . Vid ett villkorat aktieägarkapital upprättas vanligtvis därför ett dokument där villkoren i samband med aktieägartillskottet specificeras. Dokumentet fungerar som ett bevis på ägartillskottet och kan bland annat innehålla information om när kapitaltillskottet ska betalas tillbaka. Det kan också finnas andra villkor som till exempel att aktieägartillskottet kan konverteras till aktier. Detta kräver dock ett beslut från företagets bolagsstämma.

Ett ovillkorat aktieägarkapital innebär helt enkelt att aktieägartillskottet kommer utan villkor. Det är en gåva till bolaget och det finns ingen överenskommelse om att kapitaltillskottet ska återbetalas i framtiden.

Exempel på bokföring av villkorat aktieägartillskott

I vårt exempel har ett aktiebolag fått ett villkorat aktieägartillskott på 20 000 kronor från en av företagets aktieägare. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto20 000 kr
2093 – Erhållna aktieägarkapital20 000 kr

När aktiebolagets ekonomi är bättre och det återigen finns balanserade vinstmedel kan kapitaltillskottet återbetalas till aktieägaren. Så här kan bokföringen se ut vid återbetalningen:

KontoDebetKredit
1930 – Bankkonto20 000 kr
2093 – Erhållna aktieägarkapital20 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.