Vad är Efterfrågan?

Efterfrågan är den mängden med specifika varor eller tjänster som kan säljas för ett visst pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vilken mängd som köpare vill och kan köpa.

Läs mer om efterfrågan

Efterfrågan ökar med minskade priser och vice versa

Efterfrågan, som är mängden av en vara eller tjänst som köpare på en marknad vid en viss tidpunkt vill och kan köpa, styrs till stor del av priset. I regel råder sambandet att ju högre priset är desto lägre blir efterfrågan, och vice versa. Dock uppstår situationer då konsumenterna faktiskt köper mer av en vara trots att den ökar i pris. Varan kallas då för inferiös.

Substitutvaror och komplementvaror

Man pratar även om substitutvaror, som är varor som liknar varandra tillräckligt mycket för att man kan skulle kunna byta den ena mot den andra. Om vi tar två textilier som exempel kan man anta att om bomull ökar i pris leder detta till att efterfrågan på andra textilier, till exempel hampa, också ökar. Komplementvaror är två varor som har en direkt likvärdig påverkan på varandras efterfrågan. Om priset på kajaker minskar leder detta till att efterfrågan på kajaker ökar. Eftersom en paddel krävs för att kunna paddla kajaken kommer efterfrågan öka även på kajakpaddlar, även om priserna för paddlar förblir desamma.

Inkomst i förhållande till priserna

Det är köparna, eller konsumenterna, som bestämmer hur stor efterfrågan är. En annan viktig faktor som styr efterfrågan är således hur stora konsumentens inkomster är i förhållande till priserna. Om fler personer tjänar mer, samtidigt som priserna inte går upp proportionerligt, ökar efterfrågan automatiskt eftersom fler köpare kan och vill köpa större mängder med varor och tjänster. Av samma anledningar minskar efterfrågan om arbetslösheten ökar, eftersom färre personer har råd att konsumera i samma utsträckning som tidigare.