Vad är Marknad?

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Marknaden styrs av tillgång och efterfråga

Marknad, ibland benämnd i bestämd form som marknaden, är en handelsplats för varor och tjänster där köpare och säljare möts för att fastställa priser , utföra transaktioner och distribuera varor och tjänster. Priserna på en fri marknad styrs efter tillgång och efterfråga. Detta kallas för marknadsekonomi, till skillnad från en planekonomi där staten går in och styr priser på varor och tjänster. Det finns flera olika typer av marknader, till exempel varu- och tjänstemarknader där man säljer och köper varor och tjänster, arbetsmarknader där arbetsgivare och arbetstagare möts och arbetskraft säljs och köps och finansmarknader där man köper och säljer kapital i olika former såsom aktier , obligationer , lån och räntor . Marknaden kan vara en geografisk plats eller en digital plats med handel online men termen används även abstrakt och syftar då på en summa av transaktioner.

Vilken är din marknad?

Som företagare är det viktigt att lära känna sin marknad, potentiella kunder och konkurrenter för att effektivt kunna planera sin marknadsföring . Om du ska starta ett nytt företag kan en marknadsundersökning hjälpa dig att förstå efterfrågan på marknaden, om det finns tillräckligt många kunder som har behov eller ser nyttan med produkten eller tjänsten du ska sälja och hur konkurrensen ser ut. Försök att hitta just din målgrupp. Det går inte att vända sig till alla. Fundera över hur du kan förmedla att just du, med din vara eller tjänst, har lösningen på kundernas problem. Genom att erbjuda kunderna något speciellt, kanske de mest prisvärda varorna, de mest tekniska producterna eller de snabbaste leveranserna, kan du hitta en unik position på marknaden.

Lär dig mer om att starta företag

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.