Vad är Konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag som reglerar kreditavtal mellan företag och konsumenter.

Läs mer om konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagens tillämpningsområden

I konsumentkreditlagen finns de regler som gäller för krediter mellan företag och privatpersoner. Att få kredit innebär att man får en möjlighet att betala en produkt eller en tjänst i efterskott. Kredittagaren får anstånd med ett visst belopp under en viss tidsperiod, kredittiden. Att köpa något på del- eller avbetalning är till exempel en form av kredit. Kreditgivaren tar normalt ut en ränta eller annan avgift för att ge krediter. Innan en långivare ger en kredit genomför de normalt en kreditupplysning. En kreditupplysning är en bedömning av kreditvärdigheten, alltså kundens betalningsförmåga. Det finns flera företag som erbjuder kreditupplysningar, till exempel Upplysningscentralen (UC) som ägs gemensamt av de stora bankerna. Konsumentkreditlagen gäller köp i både fysiska affärer och online. Konsumentkreditlagen omfattar däremot inte studielån, lån mellan företag, lån mellan privatpersoner och lån via pantbanker. Det är Konsumentverket och Finansinspektionen ansvar att se till att lagen efterföljs.

Lagens olika delar

Konsumentkreditlagen tillsammans med bland annat konsumentköplagen finns för att skydda konsumenter från ofördelaktiga avtal. Lagen är en tvingande lag, en så kallad indispositiv lag. Det innebär att kreditgivaren, alltså företaget, inte får ge kredittagaren, alltså konsumenten, sämre villkor än lagen specificerar. Långivaren ska också följa och tillämpa god kreditgivningssed. Det innebär bland annat att ett kreditavtal ska vara tydligt utformat och att den totala kostnaden för lånet inklusive ränta och andra eventuella avgifter klart ska framkomma. Sedan 2018 finns ett nytt tillägg, högkostnadskredit, i konsumentkreditlagen som sätter ett tak för hur hög ränta och andra avgifter en långivare får ta ut. Högkostnadskrediten innebär också att det finns ett kostnadstak: kostnaderna för ett lån får aldrig överstiga lånebeloppet.

Konsumentkreditlagen reglerar också hur företag får marknadsföra krediter. Marknadsföringen ska vara måttfull, saklig och balanserad, alltså inte bedräglig och alltför lockande. Lagen innefattar även bland annat regler om ångerrätt, förskottsbetalning, krav på kontantinsats, återbetalningsrätt och förköpsinformation.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.