Vad är Kreditupplysning?

Kreditupplysning är en samlad bedömning av en privatpersons eller ett företags betalningsförmåga.

Kreditupplysning på privatpersoner

En kreditupplysning är en bedömning av kreditvärdigheten, alltså betalningsförmågan. En kreditupplysning görs ofta av en bank eller annan långivare i samband med en låneansökan, kreditansökan eller inköp av en vara på avbetalning. Banker är skyldiga, enligt konsumentkreditlagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse, att begära en kreditupplysning på privatpersoner innan de beviljar ett lån för att kunna göra en bedömning av låntagarens möjligheter att betala tillbaka räntor och amorteringar på lånet. Även företag kan göra kreditupplysningar, om det finns legitima skäl, på potentiella kunder för att bedöma deras kreditvärdighet. En privatperson kan också ha rätt att göra en kreditupplysning på en annan privatperson om det finns legitima skäl. Situationer som bedöms vara legitima är till exempel om en privatperson ska låna ut pengar eller hyra ut en bostad till en annan privatperson. Även arbetsgivare kan ha rätt att göra en kreditupplysning på sin arbetstagare. En privatperson kan också beställa en kreditupplysning på sig själv för att se sin egen kreditvärdighet.

Varje kreditupplysning registreras i upp till ett år. Detta kan innebära att en privatpersons kreditvärdighet kan påverkas negativ om flera kreditupplysningar tas på kort tid.

Mikroupplysning och personupplysning

För privatpersoner finns två typer av kreditupplysningar. En mikroupplysning är en mindre detaljerad kreditupplysning som innehåller namn- och adressuppgifter och eventuella betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden. En personupplysning är en mer omfattande kreditupplysning och förutom de uppgifter som finns med i mikroupplysningen finns även inkomst, äktenskapsförord, fastighetsinnehav, tidigare skulder och lån, betalningsanmärkningar och tidigare kreditupplysningar med. En mikroupplysning görs vid mindre lån och avbetalningar och en personupplysning begärs av långivaren vid mer riskfyllda bedömningar.

Kreditupplysning på företag

En kreditupplysning på ett företag kallas för företagsupplysning. En företagsupplysning görs för att få en bild av skuldsättningen, ägarförhållandet, bokslutet, likviditeten och om företaget har några betalningsanmärkningar. I de flesta fall är äldre företag mer kreditvärdiga än nyare företag. En kreditupplysning på ett företag kan göras innan stora avtal ska tecknas eller vid lån och hyreskontrakt, men det behövs egentligen inget skäl för att göra en företagsupplysning.

Vem gör kreditupplysningar?

Det finns flera företag i Sverige som arbetar med kreditupplysningar. Det största heter Upplysningscentralen (UC) och ägs gemensamt av de stora bankerna.

Kreditupplysning med Fortnox

Använder du Fortnox Fakturering kan du enkelt ta kreditupplysningar på både företag och privatpersoner för att få full koll på dina kunder.