Vad är Projekt?

Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.

Ett projekt är en arbetsinsats

Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad . Projekt förekommer på alla nivåer i en organisation och är tidsbundna, ger en unik leverans och genomförs under överenskomna begränsningar.

Projektets olika faser

Ett projekt går igenom olika faser från idé till avslut. Vanligtvis delas projekt in i fyra faser.

  • Förstudie – i första steget skapas idén med projektet och problem och möjligheter undersöks.

  • Planering – innan ett projekt drar igång är det viktigt att man gör en noggrann planering av arbetet, exempelvis en tidsplan och en budget.

  • Genomförande – produkten eller utvecklingsarbetet genomförs.

  • Avslutande – efter ett projekt lämnas resultatet till förvaltande organisation och resultatet utvärderas.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.