Vad är Organisation?

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.

Vad gör en organisation?

En organisation är en struktur som samarbetar för att nå gemensamma mål. Alla organisationer har någon form av struktur som bestämmer förhållandena mellan de olika funktionerna och som delar upp ansvar för att utföra olika arbetsuppgifter.

Hur får man ett organisationsnummer?

Flera olika myndigheter kan utfärda ett organisationsnummer. Vanligtvis hjälper Bolagsverket företag och föreningar med att skapa ett organisationsnummer, men även bland annat Skatteverket, Lantmäteriet, Länsstyrelsen har rätt att tilldela ett organisationsnummer. Utdelningen av organisationsnummer till en organisation sker automatiskt i samband med skapandet av den juridiska personen.