Vad är Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkring, eller TGL som man ofta förkortar det, är en livförsäkring som fungerar som ett skydd för efterlevande. Det är ett skattefritt engångsbelopp och ett komplement till det statliga efterlevandeskyddet som finns för anställda.

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkring

Så fungerar en tjänstegrupplivförsäkring

En tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som ger dina efterlevande ett engångsbelopp om du skulle avlida. Du bestämmer själv vilka förmånstagare som ska få pengarna. Beloppet är skattefritt och betalas ut till de efterlevande vid ett tillfälle. Hur stort beloppet är beror på din ålder, men det finns ett tak för hur mycket som maximalt ges ut. Har du barn under 20 år kommer även ett barntillägg att betalas ut. Det är företaget som tecknar tjänstegrupplivförsäkringen för dig som anställd. Den börjar gälla tidigast från månaden efter att du har fyllt 18 år och upphör samtidigt som din anställning upphör, eller när du går i pension. Om du fortsätter att arbeta efter den satta pensionsåldern gäller din TGL fram tills du fyller 70 år. Du ska också arbeta minst 8 timmar i veckan för att din TGL ska gälla.

Vem får ersättning från din TGL?

Genom ett förmånstagarförordnande kan du som har en försäkring bestämma vem som har rätt till det utfallande försäkringsbeloppet. Detta gäller även för en tjänstegrupplivförsäkring. Om du inte aktivt väljer vem som ska vara förmånstagare delas beloppet ut enligt det generella förmånstagarförordnandet:

  • Änkling/änka

  • Barn/barnbarn

  • Föräldrar

En sambo är alltså inte automatiskt en förmånstagare enligt det generella förmånstagarförordnandet. Upprättar du däremot ett särskilt förmånstagarförordnande kan du ändra ordning på förmånstagare enligt det generella förmånstagarförordnandet eller ange vilken annan fysisk person som helst. Du kan dessutom välja att göra din TGL till enskild egendom för mottagaren. Skulle det inte finnas någon förmånstagare betalar försäkringsbolaget ut en viss del av beloppet till dödsboet, vilket ibland kallas för begravningshjälp.

Vem betalar för TGL?

Det är arbetsgivaren som tecknar och betalar TGL för sina anställda. Det är inget som påverkar din tjänstepension, utan är alltså en separat livförsäkring för dina efterlevande. Om din arbetsgivare har en kollektivavtalad ITP-försäkring omfattas du automatiskt av TGL. Om företaget inte har kollektivavtal kan arbetsgivaren välja att teckna TGL för sina anställda ändå. Det gäller även för företag med kollektivavtal där det arbetar tjänstemän som inte omfattas av kollektivavtalet, till exempel delägare.