Vad är Arbetsgivare?

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

En arbetsgivare erbjuder arbete

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete. En arbetsgivare kan exempelvis vara en organisation , institution, statlig enhet, byrå, företag , ideell förening, eller butik som sysselsätter en person som kallas anställd.

Hur kompenserar arbetsgivaren sina anställda?

I utbyte mot den anställdes arbete eller tjänster betalar arbetsgivaren ersättning som kan innehålla en lön , förmåner eller bonus. Lönen kan betalas ut på olika sätt och för olika perioder, här är de vanligaste:

  • Månadslön är ett fast belopp som alltid betalas ut i samband med en avtalad period. På lönen tillkommer sedan semester, övertid och andra tillägg, medan man gör avdrag för frånvaro på grund av t.ex. föräldraledighet och vård av barn.

  • Timlön innebär att du betalar ett fast belopp för varje arbetad timme. Precis som med månadslön görs tillägg och avdrag.

  • Ackordslön var vanligt förr och det förekommer fortfarande i vissa fall. Ackordslön är ofta en kombination av tid, antal eller lönsamhet.

  • Bonus eller premielön har blivit allt vanligare. Förutom en fast del som månadslön för den anställde en rörlig del baserad på till exempel företagets resultat .

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt.  Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.