Vad är Transaktion?

En transaktion är en affärshändelse, det vill säga ett utbyte av varor eller tjänster mot betalning, mellan två parter.

Transaktion är en ekonomisk term för en affärshändelse

En transaktion ett utbyte av varor eller tjänster mot betalning mellan två parter. Många transaktioner uppstår när pengar flyttas mellan två konton från ett företag till ett annat företag, från en privatperson till en privatperson eller mellan ett företag och en privatperson. Transaktioner är alltså ofta ett ekonomiskt flöde av betalningar eller överföringar efter överenskommelser. I de flesta fall handlar det om monetära transaktioner, men en transaktion kan även vara en överenskommelse mellan två parter. Dessa transaktioner som inte innefattar likvida medel ska ändå bokföras genom att de tillskrivs ett värde. En transaktion måste alltid ha ett bevis, en verifikation, som används som ett underlag för bokföringen. Transaktioner bokförs på minst två konton i debet respektive kredit. Detta kallas för dubbel bokföring. I de flesta fall bokförs en transaktion även på ett momskonto då de flesta transaktioner handlar om försäljning av varor och produkter där moms tillkommer.

Olika typer av transaktioner

  • En produktionstransaktion beskriver och visar var försäljningsprodukten kommer från och var den ska konsumeras eller säljas. Det handlar alltså om export och import .

  • En fördelningstransaktion beskriver förändringsvärdet av en produkt när den delas upp i arbetskraft och kapital.

  • Finansiella transaktioner är kanske den vanligaste typen av transaktioner. De visar på ökningen av finansiella tillgångar och skulder.

  • Icke-finansiella eller övriga transaktioner innefattar kapitalförslitningar, försäljning av icke-finansiella tillgångar och icke-producerade tillgångar.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.