Smart koppling: Autoinvoice

Autoinvoice icon

Autoinvoice

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Autoinvoice - Automatisera avtalsfaktureringen

Autoinvoice skapar nya fakturor & fakturerar nästa avtalsperiod helt automatiskt.

Att manuellt skapa fakturor från avtal är oftast extremt tidskrävande och krångligt. Autoinvoice integrationen är skapad just för att underlätta detta. Autoinvoice kan användas av alla bolag som avtalsfakturerar. Autoinvoice bevakar bolagets avtal och skapar samt skickar avtalsfakturor till kundens via epost när det behövs.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Skapar fakturor från aktiva avtal

  • Skickar fakturor till kund via epost

Läs mer på Adam Norén Consulting's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.