Arbetsorder

Smart koppling: Infobric Workorder

Infobric Workorder icon

Infobric Workorder

Infobric Workorder main image

Med Infobric Workorder slipper du undra över projektens status och lönsamhet, missa att debitera timmar, material och utrustningsanvändning samt långdragen fakturerings- och lönehantering.

Om Infobric Workorder

Allt börjar med att du skapar en arbetsorder. Under projektets gång samlar du sedan all information direkt på arbetsordern, till exempel:

  • Kalkyler, offerter & ÄTA

  • Personal som arbetar på projektet, & när

  • Utrustning som används på projektet, & hur länge

  • Tidrapportering

  • Mejlkonversationer, checklistor & foton

  • Projektkostnader, exempelvis material och fakturor.

Nu har du alltid de senaste uppdateringarna samlade i Infobric Workorder – ingen information eller debiterbara kostnader missas. Det blir enklare för dig att följa upp och få koll på vinsten – under och efter avslutat arbete.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Fortnox kund- & artikelregister uppdateras automatiskt i Infobric Workorder.

Attesterar du leverantörsfakturor i Fortnox kan dessa märkas med ordernummer i Infobric Workorder. Kostnaden samt bild på leverantörsfakturan hamnar då automatiskt på arbetsordern. Med ett enda knapptryck kan du debitera kunden baserat på en leverantörsfaktura.

Tid & material rapporteras på arbetsordern & attesteras i Infobric Workorder innan informationen automatiskt skickas till Fortnox för fakturering. Använder du Fortnox Lön kan även lönegrundande arbetstid automatiskt skickas till Fortnox vid lönebrytdatum.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar