Smart koppling: AppSys Rent Web

AppSys Rent Web icon

AppSys Rent Web

0.0(0 st)
0-25 företag använder

AppSys Rent digitaliserar din uthyrningsverksamhet

AppSys Rent är ett komplett uthyrningssystem som är anpassat för i stort sett alla av de olika verksamhetsgrenarna inom uthyrningsbranschen Ge ditt företag förutsättningar att arbeta digitalt, effektivt & spårbart i en komplett webbaserad lösning

AppSys Rent är webbaserat vilket innebär att det är tillgängligt vart ni än befinner er, vilket gör att systemet är enkelt att använda.

Det finns även möjlighet att koppla AppSys Rent med vår egen app, vilket medför att ni kan ta med er AppSys Rent vart ni än är.

AppSys Rent är kompatibelt med de flesta ekonomisystem vilket gör det enkelt att komma igång.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med AppSys Rents integration så ser vi till att dina projekt, kunder och artiklar hålls uppdaterade i fortnox på ett smidigt och enkelt sätt ,utan tidsödande manuellt arbete. Du kommer också få automatisk överföring av fakturor eller fakturaunderlag till fortnox, samt återläsning av inbetlningar och förfallna fakturor till AppSys Rent. Själva Integrationen mot Fortnox är redan konfigurerad och klar när du börjar använda AppSys Rent.

Läs mer på Applied Systems AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.