Smart koppling: Lagerkoll

Lagerkoll icon

Lagerkoll

2.5(6 st)
201-500 företag använder

Koll på ditt lager från web eller mobil

Med Lagerkoll får du kontroll på ditt lager. Inköp, orderhantering, inventering mha appar på dator eller mobil. Stöd för spårbarhet, plocka och scanna med mobil och mycket mer. Prova gratis.

Lager hanterar ditt lager från insättning till uttag samt inventering. Stöd för spårbarhet samt mobila appar för hantering av lagerartiklar.

Möjliga tillval:

  • Kundportal, erbjud orderläggning direkt från ditt artikelregister.

  • Produktionsmodul, koll på komponentlager före och under produktion. Spårbarhet på ingående artiklar.

  • Check out, koll på: hyra för maskinen, vilken kund som har demo-artiklar, skapa enkel arbetsorder, på artiklar i servicebil.

  • Påminnelse, koll på lagret av bäst-före.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med integrationen så synkar Lagerkoll och Fortnox i båda riktningar.

Det som synkas:

  • Artikelregister

  • Kundorder

  • Kundregister

  • Leverantörsregister

  • Prislistor

Läs mer på ATD Applications AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.