Fastighet

Smart koppling: Atlas Nest

Atlas Nest icon

Atlas Nest

Atlas Nest main image

Atlas Nest är en fastighetsportal som skapar enkelhet för små och stora fastighetsägare och garanterar nöjda boende. Priset är 30 kronor per lägenhet och månad exklusive moms.

Om Atlas Nest

Atlas Nests fastighetsportal är en digital plattform för fastighetsägare, samt en enkel och användarvänlig app för de boende. Vårt mål är att samla och effektivisera så mycket som möjligt av fastighetsägarens vardag i ett och samma system. Allt för att förenkla och sänka de administrativa kostnaderna för fastighetsägaren. I fastighetsportalen finns även ett inbyggt fastighetssystem.

Vi erbjuder våra kunder en varumärkesanpassad portal helt efter våra kunders grafiska design och logotyp. Vi kan enkelt koppla portalen till er hemsida tex. via ”Mina sidor”.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Tjänsten innebär att Atlas Nest levererar allt inom kommunikation, information och avisering samt betalning åt kunden. Betalningsinformation och bokföringsunderlag överförs automatiskt in till kundens bokföringsprogram i Fortnox.

I Fortnoxs lösning för fastighetsägare har Atlas Nest och Fortnox utvecklat ett smart och enkelt helhetssystem till fastighetsägarna.

Efter ni har aktiverat Atlas behöver ni kontakta oss för att börja lägga upp era lägenheter.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar