Smart koppling: Cdon Marketplace

Cdon Marketplace icon

Cdon Marketplace

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Underlätta bokföringen av intäkter via Cdon

En prisvärd integration som helt automatiserar bokföringen av ordrar som skapas i Cdon Marknadsplats.

Automatisera Mera agerar som en integrationsplattform som möjliggör för Fortnox användare att enkelt ansluta sitt Fortnox konto till externa system och aktörer. Cdon integrationen är byggd för företagaren och redovisningsbyrån som vill avlasta och effektivisera den löpande bokföringen av försäljningen via Cdon Marknadsplats.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

*Skapar kunder

  • Skapar order eller kundfaktura

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.