Smart koppling: Golfigo

Golfigo icon

Golfigo

5.0(2 st)
51-100 företag använder

Golfigo - en integration mellan GIT & Fortnox

Golfigo är den kompletta appen för golfklubbar som önskar automatisera manuella arbetsuppgifter vad gäller medlemsfakturering & vidare fakturahantering inkl. bl.a. fakturapåminnelser & betalningsbekräftelser/kvittoutskick samt annan medlemshantering.

Medlemsfakturering

 • Skapa fakturor för medlemmar

 • Bokföra skapade fakturor

 • Skicka skapade fakturor

 • Skicka vänliga påminnelser för obetalda fakturor

 • Skicka kvitton för betalda fakturor

Bokföring

 • Se, uppdatera & skapa artiklar, kunder, avtal & fakturor. Uppdateringarna reflekteras i Fortnox på direkten.

Medlemsvård

 • Skicka SMS till medlemmar

 • Skicka nyhetsbrev till medlemmar

Annat

 • Lättförstådda & informativa statistiska grafer (kommer snart)

 • Automatisk avtalsfakturering för återkommande fakturor

 • Automatisk avtalsförnyelse

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Genom att använda Golfigo behöver du inte längre manuellt skapa, bokföra och skicka fakturor till era klubbmedlemmar - Golfigo gör det för er.

Allt du behöver göra är att tilldela avgifter & skapa fakturaunderlag i GIT. Golfigo kommer därefter att skapa fakturorna i Fortnox & kan även automatiskt bokföra & skicka fakturan till medlemmen i fråga. Utefter er personliga applikationskonfiguration kan Golfigo dessutom skicka vänliga påminnelser till medlemmar som missat att betala sin faktura, och betalningsbekräftelse/kvitto till medlemmar som har betalat sin faktura.

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.