Smart koppling: Mollie Pay-Automatisera Mera

Mollie Pay-Automatisera Mera icon

Mollie Pay-Automatisera Mera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisk avstämning av Mollie utbetalningar

Denna koppling lämpar sig för bolaget som har en integration som importerar in ordrar till ekonomiprogrammet, och har behov av att betalmarkera ordrarna/kundfakturorna som finns i Fortnox utifrån betalväxelns utbetalningar.

Vid utbetalning från Mollie kommer fakturainbetalningen i ekonomiprogrammet bokföras på valfritt balanskonto, t.ex 1528 för varje betald order.  Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas sedan som lyfter klumpsumman från 1528 Kredit till valfritt utbetalningskonto (exempelvis 1930) Debet vid bankinbetalningen.

Detta håller 1930 företagskonto städat och enkelt att stämma av, samtidigt som det ger god spårbarhet för varje order i avstämning/mellankontot 1528. Matchningsparametrar är på summa och ordernummer.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Bokför Kundfakturor

  • Betalmarkerar kundfaktura eller order

  • Konterar för Mollie's avgifter

  • Skapar samlingsverifikation för klumpsumma utbetald till bank

  • Stödjer alla valutor

  • Stödjer krediter

För kreditmatchning krävs det att det finns en kreditfaktura i ekonomiprogrammet som matchar uppgifterna i Mollie's avräkningsnota.

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.