Smart koppling: Mondido

Mondido  icon

Mondido

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera Mondido återrapporteringar

Mondido Basic sköter avstämningen av Mondido utbetalningar, betalmarkerar existerande kundfakturor i Fortnox samt redovisar för Mondido avgifter helt automatiskt.

Att manuellt göra avstämningar frän betalväxlar inom e-handeln är oftast extremt tidskrävande. Mondido integrationen är skapad just för att underlätta detta.

Kopplingen kan användas av alla bolag som tar betalt via Mondido och har en koppling mellan sin webbutik och Fortnox som skapar kundfakturor eller ordrar i Fortnox.

Kopplingen skannar dagligen bolagets Mondido och Fortnox konto. Med hjälp av matchningsalgoritmer matchar kopplingen Mondido inbetalningar med existerande kundfakturor eller ordrar i Fortnox och betalmarkerar dessa, samt konterar för Mondido's transaktionsavgifter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Betalmarkerar kundfakturor eller ordrar

  • Konterar för Mondido transaktionsavgift

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.