Smart koppling: Nets Easy Plus

Nets Easy Plus icon

Nets Easy Plus

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Förenkla och effektivisera med Nets Easy Plus

En smidig lösning gentemot Nets Easy som automatiskt bokför försäljningen i Fortnox som kundfakturor, återrapporterar all inbetalning från Nets och betalmarkerar kundfakturor i Fortnox.

Nets Easy Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen och spara på tid och personalresurser.

Kopplingen skannar bolagets försäljning från Nets API och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, fakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1940.

Det krävs enbart en engångsinstallation, därefter kommer kopplingen automatiskt att bokföra transaktioner löpande.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar kundfakturan i Fortnox

  • Automatisk återrapportering av utbetalningar från Nets

  • Valutastöd

  • Hantering av returer/krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.