Smart koppling: PayPal Plus - AutomatiseraMera

PayPal Plus - AutomatiseraMera icon

PayPal Plus - AutomatiseraMera

4.0(4 st)
51-100 företag använder

Automatisk bokföring av PayPal intäkter

En smidig lösning gentemot PayPal som automatiskt bokför försäljningen i Fortnox, återrapporterar all inbetalning från PayPal samt redovisar för PayPals avgifter. Integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen.

Kopplingen skannar dagligen av bolagets PayPal konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. Integrationen kommer att bokföra samtliga händelser från ditt PayPal konto, inklusive PayPals transaktionsavgifter.

Efter installation bokför kopplingen automatiskt transaktioner löpande.

  • Notera att kopplingen interagerar med Fortnox Fakturamodul och förutsätter att bolaget tillämpar Fakturametoden.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar kundfakturor i Fortnox

  • Betalmarkerar kundfakturor i Fortnox samt redovisar för Paypals transaktionsavgift

  • Stöd för alla valutor

  • Stöd för krediter/återbetalningar

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.