Smart koppling: Paypal Pro

Paypal Pro icon

Paypal Pro

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Förenkla och effektivisera med Paypal Pro

Denna koppling är för bolaget som har Paypal som betalväxel och söker efter en koppling för att bokföra intäkter,moms, netto utbetalt belopp samt avgifter som samlingsverifikat.

Integrationen kommer att avläsa samtliga intäktstransaktioner som finns redovisade i bolaget's Paypal konto via Paypal Checkout Express och inrapporterar dessa som ett samlingsverifikat i Fortnox, likt en dagskassa rapport.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skannar av Paypal checkout Express transaktioner

  • Skapar och bokför ett samlingsverifikat i Fortnox per försäljningsdatum

  • Redovisar Paypals transaktionsavgifter

  • Stöd för alla valutor

  • Stödjer ej krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.