Smart koppling: QuickPay Basic

QuickPay Basic icon

QuickPay Basic

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera QuickPay återrapporteringar

Quickpay Basic sköter avstämningen av Quickpay utbetalningar, betalmarkerar existerande kundfakturor i Fortnox samt redovisar för QuickPay avgifter helt automatiskt.

Att manuellt göra avstämningar frän betalväxlar inom e-handeln är oftast extremt tidskrävande. QuickPay Basic integrationen är skapad just för att underlätta detta.

QuickPay Basic kan användas av alla bolag som tar betalt via QuickPay och har en koppling mellan sin webbutik och Fortnox som skapar kundfakturor i Fortnox.

QuickPay Basic skannar dagligen bolagets QuickPay och Fortnox konto. Med hjälp av matchningsalgoritmer matchar kopplingen QuickPayinbetalningar med existerande kundfakturor i Fortnox och betalmarkerar dessa, samt konterar för QuickPay's transaktionsavgifter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Betalmarkerar kundfakturor eller ordrar

  • Konterar för QuickPay transaktionsavgift

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.