E-handel

Smart koppling: Starweb Plus-Automatisera Mera

Starweb Plus-Automatisera Mera icon

Starweb Plus-Automatisera Mera

Starweb Plus-Automatisera Mera main image

Starweb är en populär och robust e-handelsplattform som många av våra kunder använder. Tack vare en god partnerskap och ett välbyggt API har Automatisera Mera satsat på att leverera en Fortnox integration som för en ekonom skulle tänkas vara en dröm.

About Starweb Plus-Automatisera Mera

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturor

  • Stöd för kostnadsställe i kundfakturan

  • Stöd för särskiljande av betalsätt i kundfakturan för enklare överblick

  • Bokför kundfaktura

  • Betalmarkerar kundfakturor för valda betalväxlar, t.ex Swish

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto för olika länder

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto för frakt och fakturaavgifter

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto beroende på om det är B2B eller B2C försäljning

  • Synkar lager med Starweb som Master

This is how the connection with Fortnox works

Mångt och mycket av existerande manuella moment kan nu automatiseras helt och en betydligt djupare spårbarhet av intäkter är nu möjligt. Integrationen kan konfigureras så att kostnadsställen, betalväxlar och intäktskonton för olika typer av fakturarader såsom frakt, fakturaavgift och artiklar kan alla ställas in utifrån egna behov och regler. För de betalväxlar där bolaget får betalt direkt såsom Swish så ingår även funktionen att direkt betalrapportera kundfakturan i Fortnox.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.