Smart koppling: Starweb Plus-Automatisera Mera

Starweb Plus-Automatisera Mera icon

Starweb Plus-Automatisera Mera

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Förenkla och effektivisera med Starweb Plus

Starweb är en populär och robust e-handelsplattform som många av våra kunder använder. Tack vare en god partnerskap och ett välbyggt API har Automatisera Mera satsat på att leverera en Fortnox integration som för en ekonom skulle tänkas vara en dröm.

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturor

  • Stöd för kostnadsställe i kundfakturan

  • Stöd för särskiljande av betalsätt i kundfakturan för enklare överblick

  • Bokför kundfaktura

  • Betalmarkerar kundfakturor för valda betalväxlar, t.ex Swish

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto för olika länder

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto för frakt och fakturaavgifter

  • Stöd för särskiljning av intäktskonto beroende på om det är B2B eller B2C försäljning

  • Synkar lager med Starweb som Master

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Mångt och mycket av existerande manuella moment kan nu automatiseras helt och en betydligt djupare spårbarhet av intäkter är nu möjligt. Integrationen kan konfigureras så att kostnadsställen, betalväxlar och intäktskonton för olika typer av fakturarader såsom frakt, fakturaavgift och artiklar kan alla ställas in utifrån egna behov och regler. För de betalväxlar där bolaget får betalt direkt såsom Swish så ingår även funktionen att direkt betalrapportera kundfakturan i Fortnox.

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.