Smart koppling: Stripe Basic-AutomatiseraMera

Stripe Basic-AutomatiseraMera icon

Stripe Basic-AutomatiseraMera

5.0(1 st)
51-100 företag använder

Automatisera inrapporteringen från Stripe

Stripe Basic sköter avstämningen av Stripe utbetalningar, betalmarkerar existerande kundfakturor i Fortnox samt redovisar för Stripe avgifter automatiskt.

Stripe Basic kan användas av alla bolag som tar betalt via Stripe och har en koppling mellan sin webbutik och Fortnox som skapar kundfakturor i Fortnox.

Stripe Basic skannar dagligen bolagets Stripe och Fortnox konto. Med hjälp av matchningsalgoritmer matchar kopplingen Stripe inbetalningar med existerande kundfakturor i Fortnox och betalmarkerar dessa, samt konterar för Stripes transaktionsavgifter.

Fakturainbetalningen bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas som lyfter bankinbetalningen från 1528 till 1930.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Betalmarkerar kundfakturor

  • Konterar för Stripe transaktionsavgifter

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.