Smart koppling: Stripe Plus - AutomatiseraMera

Stripe Plus - AutomatiseraMera icon

Stripe Plus - AutomatiseraMera

4.3(7 st)
101-200 företag använder

Förenkla och effektivisera med Stripe Plus

Med en enkel engånsinstallation av Stripe Plus kopplingen kommer transaktioner från Stripe att synkas över till Fortnox dagligen helt automatiskt.

Stripe Plus integrationen är skapad för att automatisera den löpande bokföringen och spara på tid och personalresurser.

Kopplingen skannar dagligen av bolagets Stripe konto och synkar över försäljningsuppgifterna till Fortnox. I Fortnox skapas kunden, fakturan och fakturabetalningen som bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas därefter som lyfter bankinbetalningen från 1528 till t.ex. 1930.

Det krävs enbart en engångsinstallation, därefter kommer kopplingen automatiskt att bokföra transaktioner löpande.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunden i Fortnox

  • Skapar order/kundfaktura i Fortnox

  • Matchar inbetalning med kundfaktura i Fortnox och betalmarkerar den

  • Redovisar för Stripes transaktionsavgift

  • Stöd för alla valutor

  • Stöd för krediter/återbetalningar

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.