Smart koppling: Worldline Pro

Worldline Pro icon

Worldline Pro

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Automatisera löpande bokföringen från Worldline

En integration som automatiskt sköter den löpande bokföringen av försäljning via Worldline, genom att skapa samlingsverifikationer i Fortnox baserat på Wordlines's avräkningsnotor.

Worldline Pro är speciellt utvecklat för bolaget som har en högre ordervolym, frekventa inbetalningar (ofta dagligen) och är, eller planerar att vara momsregistrerade i flertal länder.

Worldline Pro skapar ett samlingsverifikat per dag för all försäljning under den perioden, och bokför detta i Fortnox Bokföringsmodul.

Kopplingen passar de som inte vill ha in kunder och kundfakturor i Fortnox kundreskontra (oftast finns ett externt affärssystem eller webbutik som hanterar det alldeles utmärkt), utan endast önskar sköta den löpande bokföringen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar verifikationer utifrån vald verifikationsserie

  • Automatisk kontering av Worldlines avgifter samt moms

  • Sätt egna intäkt och momskonton utifrån behov. Perfekt för bolag som är momsregistrerade i flertal länder.

  • Valutastöd

  • Hantering av returer/krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.