Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Blikk Easy

Blikk Easy icon

Blikk Easy

Blikk Easy main image

Spara tid och underlätta lönehanteringen. Blikk Easy passar dig som söker ett molnbaserat system för närvaro- och frånvarorapportering. Dina anställda kan även registrera resa, traktamenten och kvitton.

Om Blikk Easy

 • Registrering och attest av närvaro- och tidsavvikelser som t ex övertid, semester, sjukdom och VAB.

 • Rapportera bilresor, körda km och traktamenten.

 • Underlätta hanteringen av kvitton och utlägg.

 • Skapa scheman för olika sysselsättningsgrader. Hantera säsongsavvikelser och skiftscheman.

 • Översikt över ledighetansökningar, semester och annan frånvaro.

 • Exportera löneunderlag för vidare behandling i lönesystemet.

 • Ladda ned rapporter

 • Bjud in din ekonomibyrå till partnerportalen. Här kan de bl a exportera löneunderlag.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med integrationen kan du som kund i Blikk Easy:

 • Registrera kvitton och skapa kvittoverifikat som sedan skickas till ekonomisystemet.

 • Importera resultatenheter från Fortnox.

Blikk är även kompatibelt med Fortnox Lön:

 • Användare rapporterar in lönegrundande data i Blikk. När alla underlag är attesterade kan en löneadministratör importera datan som en lönefil till Fortnox Lön. Rätt lönearter genereras inne på den anställde i Fortnox Lön.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar