Rapportering/Analys, Tid- och Projektredovisning

Smart koppling från Bokdata Norden AB

Bokdata-icon
1 st
Bokdata
Rapportering/Analys
Tid- och Projektredovisning
Att sköta sin royalty i Bokdata går lätt och smidigt. Systemet hanterar både enkla avtal, och mer...
Bokdata Norden AB

Om Bokdata Norden AB

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar