Smart koppling: BrightAnalytics

BrightAnalytics icon

BrightAnalytics

5.0(3 st)
201-500 företag använder

Konsoliderad förvaltningsrapportering

CFO´s roll är i utveckling. Därför har vi skapat en samlad plattform som täcker alla behov från förvaltningsrapportering, budgetering och prognoser till konsolidering.

Vår målsättning är att vara en tillförlitlig partner till dagens tekniskt orienterade och datadrivna CFO:s genom att, via inhämtning av data kunna få inblick i företaget ekonomi och affärsverksamhet i realtid.

Plattformen är intuitiv, tillförlitlig och snabb. Du kan själv anpassa instrumentbrädor och rapporterna utan behov av hjälp från externa konsulter.

Täcker alla behov:

 • Resultat- och balansräkning

 • Kassaflöde och nyckeltal

 • Fakturahantering och likviditetsbudget

 • Konsolidering

 • Budget och prognos

 • Verksamhetsrapportering

Så fungerar kopplingen med Fortnox

BrightAnalytics kan anslutas till alla slag av applikationer, såväl ekonomisystem som affärssystem och CRM-system. Plattformen ger dig en heltäckande och automatiserad överblick över verksamheten.

Fördelar:

 • Lägg tid på analys och inte datahantering

 • Hanterar enkelt många olika valutor, olika juridiska organisationer, analytiska dimensioner, flera P&L, olika källsystem, koncernintern eliminering m.m.

 • Alltid tillgänglig och mobilt

 • Alltid korrekt data via inbyggda säkerhetskontroller

 • Enkel åtkomsthantering

Boka en kostnadsfri demo på https://www.brightanalytics.se/begar-en-demo/

Läs mer på BrightAnalytics Nordics AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.