Smart koppling: Caspeco

Caspeco icon

Caspeco

0.0(0 st)
201-500 företag använder

Caspeco Restaurangsystem

Vi automatiserar all bokföring kopplat till försäljning oavsett om den sker från våra bokningar, onlinebeställningar, eller köp på plats.

Använder du våra lösningar för schemaläggning, stämpelklocka och lön, då bokförs alla lönekostnader automatiskt

Med Caspecos restaurangsystem har du alltid den senaste bokföringen tillgänglig, oavsett om det gäller försäljning eller lönekostnader. Om det uppstår problem kan du enkelt exportera om utvalda perioder.

Låt gästerna betala med faktura i alla kanaler, direkt vid bordet eller vid beställningar via app & webb. Fakturaunderlaget finns direkt tillgängligt i bokföringssystemet. Nya fakturakunder synkas automatiskt mellan systemen.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Försäljningen exporteras automatiskt till rätt konto i samband med dagsavslut, oavsett försäljningskanal: Kassa, App eller Webb. Bokföring för lön exporteras manuellt när tidrapportering och löner är klara.

Sammanlänkningen med Fortnox ger möjligheten att skapa fakturaunderlag direkt i Fortnox samt möjligheter att administrera dessa underlag via Caspeco.

Läs mer på Caspeco AB's hemsida

Smidig bokföring för restaurang och café

  • Automatisk bokföringen oavsett om det gäller försäljning eller lönekostnader
  • Slipp manuellt jobb med sie filer eller utskrivna z-rapporter.
  • Låt gästerna betala med faktura i alla kanaler. Fakturaunderlaget blir tillgängligt direkt i Fortnox
  • Nya fakturakunder synkas automatiskt mellan systemen.
  • Om det uppstår problem kan du enkelt exportera om utvalda perioder. 

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.