Rapportering/Analys | Fastighet

Smart koppling: Verksamhetskoll

Verksamhetskoll icon

Verksamhetskoll

Verksamhetskoll main image

Optimera din ekonomi med Verksamhetskoll och Fortnox. Förenkla arbetet med budget, prognoser och analyser. Hitta trender och avvikelser för företagets beslutsfattande och ökad framgång.

Om Verksamhetskoll

  • Användarvänliga dashboards och uppställningar, med möjlighet att borra sig ner till enskilda verifikationer

  • Intuitiva, dynamiska menyer och filterfunktioner som helt anpassar sig efter er bokföring

  • Konsolidera flera bolag med en knapptryckning, för att få en bra överblick över koncern

  • Förenklat budget- och prognosarbete med smarta funktioner såsom automatiska månadsnycklar, grupperade konton, procentuella förändringar, årstotaler m.m

  • Flexibel behörighetsstyrning där man kan styra vad varje användare har rätt att se och justera. Ex. bolag, resultatenheter, projekt och specifika konton

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Skapa ett konto på https://verksamhetskoll.se. (Gratis i 30 dagar för att man ska kunna testa och bilda sig en uppfattning om det är rätt för verksamheten)

  • Logga in på kontot och aktivera själv din Fortnox integration

  • Någon gång under gratisperioden så kommer du bli kontaktad av en representant från Verksamhetskoll för ev. genomgång av funktioner och anpassningsbehov. Alternativt kontakta oss direkt (uppgifter längst ner på sidan)

Teknisk förutsättning: Microsoft 365-konto, med Power BI Pro (gratis i 60 dagar). https://powerbi.microsoft.com/sv-se/pricing/

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar