Smart koppling: Entrea

Entrea icon

Entrea

5.0(2 st)
0-25 företag använder

Integration av projektdata

Integrerar Entrea med Fortnox för att underlätta administration och fakturering.

Integrerar data från Entrea till Fortnox. Till Fortnox:

  • Fakturor

  • Löneunderlag

  • Artiklar

  • Projekt

  • Kunder

Till Entrea

  • Leverantörer

  • Leverantörsfakturor

  • Användare

  • Kunder

Så fungerar kopplingen med Fortnox

En gång i timmen skickar Entrea data till Fortnox. Du kan även styra själv när du vill att data ska föras över via en knapptryckning i Entrea. För över artiklar, kunder, projekt och fakturor från Entrea till Fortnox.

Läs mer på CFT Systems AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.