Smart koppling: Check

Check icon

Check - För byråfolk. Av byråfolk.

Få koll på tid, cash och din faktiska lönsamhet. Check är verktyget som ger dig en tydlig översikt på din byrås admin.

Check och Fortnox är sammanlänkade.

I Check jobbar medarbetarna med att föra tid, följa projektens framfart och förstå ekonomin i bolaget . Du får stenkoll på byråintäkten, ner på team- och medarbetarnivå.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Kopplar ihop Check mot Fortnox

  • Attestera leverantörsfakturor

  • Synkronisera projekt

  • Synkronisera kunder

  • Synkronisera kvitton

  • Skapa fakturor

Läs mer på Check Check AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar