Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Chronox tidrapportering

Chronox tidrapportering icon

Chronox tidrapportering

Chronox tidrapportering main image

Chronox förenklar arbetsdagen för små och stora företag. Chronox är speciellt utvecklat för att göra arbetsdagen mer effektiv för användaren och lätt kunna hålla ordning på tider, avvikelser, personal och arbetstimmar mm.

About Chronox tidrapportering

Chronox är speciellt utvecklat för att göra arbetsdagen mer effektiv för användaren och lätt kunna hålla ordning på tider, avvikelser, personal och arbetstimmar mm. Chronox är smidigt att använda för både administratörer och rapportörer. En av de viktigaste aspekterna i Chronox är att det är lätt att använda. Med integrering av lönesystem och projekthantering får du ett komplett affärssystem. Chronox riktar sig till de flesta branscher men specialfunktioner finns för vissa. Byggbranschen, IT-branschen, Skogsindustrin och varvsindustrin för att nämna några.

This is how the connection with Fortnox works

Med koppling till Fortnox synkroniseras det mesta som ni vill få in i Fortnox för vidare hantering av projekt och löner. Tider och avvikelser rapporteras i Chronox för att sedan fördelas in i Fortnox på projekten och det lönegrundande underlaget. Synkronisera tex kunder och projekt så behöver man bara lägga till dessa i ett system.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.