Smart koppling: Expense

Expense icon

Expense

5.0(1 st)
501-1000 företag använder

Expense® - Hanterar alla företagskort och kvitton

Redovisa alla kvitton digitalt. Expense® kopplar alla kvitton till en korttransaktion. Bokföringen sker automatiskt. Slipper redovisa fysiska papperskvitton. Tillgång även till komplett Reseräkning

  • Papperskvittot fotograferas med appen. Övriga kvitton kan e-postas till Expense®.

  • Appen OCR tolkar belopp, datum, ort och inköpsställe

  • Hanterar ALLA transaktioner från ALLA bankers företagskort

  • Hanterar kompletta reseräkningar

  • Expense® är leverantörsoberoende till både kortleverantörer och programföretag. Kan exportera bokföringen till lön och huvudbok

  • Bokföring av alla kvitton och korttransaktioner ske i appen.

Filmer om Expense. https://expense.se/filmer/

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Till Fortnox bokföring:

  • Expense® har en dubbelriktad API integration till Fortnox, vilket innebär att med en enkel knapptryckning exporteras bokföring och bilder på alla kvitton till Fortnox huvudbok.

  • Expense® kan hämta uppdaterad kontoplan, kostnadsställe och projekt automatiskt från Fortnox.

Till Fortnox Lön:

  • Integrationen till Fortnox lön sker via PAXml 2.0 filer som importeras i Lön.

Läs mer på Dicom Expense AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.