Smart koppling: DIDITRA DAS

DIDITRA DAS icon

DIDITRA DAS

0.0(0 st)
0-25 företag använder

DIDITRA DAS|Microsoft dokumentautomationssystem

DIDITRA DAS är dokumentautomationssystem utvecklat i Microsofts 365 baserat på SharePoint. Vi har anpassad systemet som får kraft ifrån Microsoft AI och maskininlärning för att skapa en säker applikation för hantering av leverantörsfakturor.

DAS är ett automationssystem utvecklat i Microsofts 365, ekosystemet baserat på SharePoint Online. Eftersom hela systemet byggdes på Microsoft egna servrar kommer all information behandlas av Microsoft. Microsofts egna ingenjörer står för säkerhet och underhållning av systemet.

Användare bör ha en av följande licenser: Office 365 E1/E2/E3/ F3 /A1/A3/A5, Microsoft 365 Business Basic/Standard/Premium /F3/E3/E5, eller Dynamics 365 licens. Lösningen kan även köras i er verksamhets M365 miljö om ni önskar.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

DIDITRA DAS hämtar

  • Leverantörsregister

  • Kontoplan

  • Kostnadsställen

  • Projekt

DAS kan hämta fakturorna med olika sätt från olika källor. Inkommande fakturor tolkas och placeras i DAS portalen för att attesteras och konteras automatiskt enligt definierad uppsättning. Efter registrering i Fortnox skickas resultatet tillbaka till DAS och fakturan markeras med bokföringsuppgifter.

Automatisk, snabbt och enkelt.

Läs mer på Diditra AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.