Smart koppling: Enkla Fastigheter

Enkla Fastigheter icon

Enkla Fastigheter

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Enkla Fastigheter

Enkla Fastigheter hjälper dig administrera dina fastigheter, tillhandahåller verktyg och hjälper dig automatisera delar av ditt arbetsflöde.

Genom att samla all information på ett ställe får du kontroll över ditt fastighetsbestånd, dina hyresgäster och hur det går för din verksamhet. Du ser enkelt alla fastigheter, lokaler, lägenheter och parkeringar som ingår i ditt bestånd och du kan initiera en uthyrning direkt i systemet, inklusive avtalshantering.

Hyresgästen har tillgång till en “mina sidor” där hen kan se sitt hyresavtal, hyresavier eller skicka felanmälningar samt frågor till hyresvärden. Som hyresvärd tar du emot dessa ärenden direkt i systemet och de är givetvis kopplade till aktuellt hyresobjekt och hyresgäst.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med hjälp av Enkla Fastigheter och Fortnox kan du automatisera hyresavisering, bokföring och få en tydlig överblick så du kan lägga ditt fokus där det behövs.

Läs mer på Enkla XYZ AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.