Smart koppling: Navigate ESG

Navigate ESG icon
0.0(0 st)
0-25 företag använder

Integration för löpande uppföljning av hållbarhet

Integration för löpande uppföljning, styrning och kommunikation av ditt hållbarhetsarbete. Med enkla klick vägleds du till ökad insikt om verksamhetens hållbarhetspåverkan.

Med Fortnox integrationen till Navigate ESG navigeras du till branschspecifika nyckeltal (KPI) skräddarsydda för ditt företag . Föreslagna KPI:er är i linje med FN:s 17 hållbarhetsmål och GHG-protokollet. Dessutom ger integrationen automatisk beräkning av växtgasutsläpp indelade i Scope 1 och 2 och tillämpliga Scope 3. Med Navigate ESG får du en smidig KPI-rapport, ökad insikt i ditt företags hållbarhet och förbättrad kommunikation. De branschorienterade nyckeltalen skapar möjligheter att kommunicera ditt företags uppfyllande av krav och förväntningar från dina intressenter.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Så fungerar kopplingen med Fortnox

  • Användaren väljer först bransch och i nästa steg den industri de är verksamma inom

  • Navigera ESG ger förslag på nyckeltal inom 6 hållbarhetsområden Cirkulärekonomi, Klimat, Natur, Social, Ekonomisk samt Styrning. De tillsammans blir ESG

  • Integreringen med Fortnox söker ut tillgängliga data från Redovisning, Leverantörsfakturor och HR till valda KPIer. Övrig information fylls i manuellt.

  • I Navigate ESG är upplysning och information om hållbarhet och vilka aktiviteter som gör skillnad alltid lättillgänglig

  • Rapporter är sedan bara ett klick bort

Läs mer på ETT Easy To Trust's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.