Smart koppling: DinaFastigheter

DinaFastigheter icon

DinaFastigheter

0.0(0 st)
51-100 företag använder

Spara tid vid överföring till Fortnox

Dinafastigheter 3 har en tidsbesparande integration av bokföringsunderlag direkt in i Fortnox.

Integrationen innebär att bokföringsunderlag snabbt och enkelt förs över från dinafastigheter 3 till huvudboken i Fortnox med ett knapptryck. Detta innebär effektivare administration för användaren.

Vid avisering och inbetalningar i dinafastigheter skapas en journal samt reskontraunderlag för överföring till Fortnox. Kunden kan välja att föra över direkt eller ackumulera data och föra över vid senare tillfälle. Det går även att välja vilken period som ska föras över.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med dinafastigheters integration till Fortnox får användaren en automatiserad överföring av bokföringsunderlag till Fortnox samtidigt som man har kontroll över hur och när överföring sker. Tidsbesparingen består i att underlaget förs över direkt in i Fortnox. Om man önskar går det att föra över underlaget för flera bolag samtidigt och spara mer tid.

Läs mer på Fastighet & IT Kompetens Sverige AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.