Smart koppling: Flex HRM

Flex HRM icon

Flex HRM

0.0(0 st)
201-500 företag använder

Hela personaladministrationen i ett enda system

Flex HRM är en av få lösningar på marknaden med hela företagets personaladministration i ett gränssnitt och en databas. Du slipper tidsödande dubbelarbete och filöverföringar. Flera system i ett för en enklare och effektivare arbetsdag, helt enkelt!

Från registrering av tider och resor till färdig lönespecifikation – vi har hela flödet. Använd delsystemen var för sig eller som en fullständig lösning – Flex HRM växer med ditt företag. Självklart även med en användarvänlig mobilapp där du och dina kollegor har hela personaladministrationen i fickan.

Flex HRM har stöd för:

  • Bemanning/schemaläggning på valfri kontering

  • Tid- och projektrapportering i dator, surfplatta, mobil eller stämplingsterminal

  • Reseräkningar, utlägg och digital körjournal

  • HR-data och HR-processer

  • Lönehantering

  • Dashboard för nyckeltal

  • Rapportgenerator

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Som medarbetare skapar du dina bokförings- och faktureringstransaktioner i tidsystemet Flex HRM Time respektive reseräkningssystemet Flex HRM Travel som sedan attesteras. Därefter görs överföringen till Fortnox för vidarefakturering och bokföring i ett smidigt och sömlöst flöde.

Läs mer på Flex Applications's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.