Smart koppling: Flexibla Kontoret

Flexibla Kontoret icon

Flexibla Kontoret

4.2(6 st)
51-100 företag använder

Det enkla affärssystemet för VVS-hantverkare

Hantera kundregister, arbetsorder, inköpt material, tidrapportering och fakturaunderlag i ett enkelt och flexibelt system för VVS-hantverkare.

Kundregister, arbetsorder, inköpt material, tidrapportering och fakturaunderlag – allt det hanteras i Flexibla Kontoret.

Här registrerar du snabbt, smidigt och utan krånglig administration. Du gör det på plats när du har allt i färskt minne. Inga lappar behövs längre! Du loggar snabbt in på mobilen, plattan eller laptopen istället.

En viktig del av Flexibla Kontoret, är möjligheten att automatiskt få det material du köpt hos din grossist, direkt in i Flexibla Kontoret, till rätt arbetsorder som du jobbar med. Detta kommer spara väldigt mycket tid åt dig!

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Flexibla Kontoret fungerar särskilt bra tillsammans med Fortnox. Med en integration väljer du själv om du vill fakturera i Flexibla Kontoret eller om du vill skapa fakturaunderlag och sköta faktureringen från Fortnox.

Integrationen omfattar

  • Kundregister

  • Artiklar

  • Fakturaunderlag

  • Bokföringsposter

Läs mer på Flexibla Kontoret i Sverige's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.