Smart koppling: Enkla Kvitton

Enkla Kvitton icon

Enkla Kvitton

4.8(21 st)
51-100 företag använder

Snabb och enkel kvittoregistrering

Det ska vara enkelt att göra rätt. ​Du fotograferar dina kvitton och väljer vilken typ av kostnad det är för företaget. Det är enkelt att komma igång. ​Kvittot konteras och bokförs automatiskt i Fortnox.

Du kan själv sätta regelverket för hur olika typer av kostnader ska konteras och vilka olika sätt du gör dina inköp i ditt företag. Momsen räknas ut automatiskt baserat på din kostnadstyp. Du kan själv välja om du vill kontera inköpen på olika balanskonton eller inte för din uppföljnings skull.

Tjänsten stödjer: *Flera olika betalsätt *Kostnadsställen *Kvittorapporter

Så fungerar kopplingen med Fortnox

När ett kvitto registreras skickas informationen du matat in över till fortnox färdigkonterat och med bilden bifogad. Har du valt ett kostnadsställe skickas även den konteringen med till Fortnox. Du får vid registrering ett förslag på momsbelopp som du manuellt kan ändra om du vill.

Läs mer på Fyrtech AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.