Hållbarhet

Smart koppling: Hållbarhetskollen

Hållbarhetskollen icon

Hållbarhetskollen

Hållbarhetskollen main image

Är ert företag hållbart? Med Hållbarhetskollen så kan ni följa era viktigaste nyckeltal inom miljö, social och finansiell hållbarhet.

Om Hållbarhetskollen

Att mäta sin hållbarhet är första steget mot ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande. Hållbarhetskollen gör det automatiskt, kontinuerligt och enkelt.

  • Följ de viktigaste nyckeltalen för ert hållbarhetsarbete och jobba aktivt med dem över tid

  • Bli ett mer hållbart företag med hjälp av vårt verktyg för för hållbarhetsåtgärder

  • Förstärk er årsredovisningen genom att lägga till en hållbarhetsrapport

Med ett mer aktivt hållbarhetsarbete stärker ni ert varumärke, får ni lättare att rekrytera och har möjlighet att vinna fler kunder.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Hållbarhetskollen tar fram nyckeltal inom relevanta kategorier utifrån information som finns i Fortnox.

  • Klimatpåverkan beräknas utifrån fakturor och kvitton och baseras på GHG-protokollet

  • För finansiell och social hållbarhet så visas de viktigaste nyckeltalen som kan fås ur er redovisning, såsom soliditet, likviditet, och lönefördelning.

  • Beräkningarna för klimatpåverkan är mest användbar för tjänstebolag, men visar även en viktig del av klimatpåverkan för andra företag

  • Nyckeltal relaterat till lön visas endast för de som har lönehanteringen hos Fortnox.

Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar