Smart koppling: Hållbarhetskollen

Hållbarhetskollen icon

Hållbarhetskollen

5.0(1 st)
0-25 företag använder

Hållbarhetskollen - resan mot hållbart företagande

Är ert företag hållbart? Med Hållbarhetskollen så kan ni följa era viktigaste nyckeltal för ert klimatavtryck.

Att mäta sin hållbarhet är första steget mot ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande. Hållbarhetskollen gör det automatiskt, kontinuerligt och enkelt.

  • Följ de viktigaste nyckeltalen för ert hållbarhetsarbete och jobba aktivt med dem över tid

  • Bli ett mer hållbart företag med hjälp av vårt verktyg för för hållbarhetsåtgärder

  • Förstärk er årsredovisningen genom att inkludera nyckeltal inom hållbarhet

Med ett mer aktivt hållbarhetsarbete stärker ni ert varumärke, får ni lättare att rekrytera och har möjlighet att vinna fler kunder.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Hållbarhetskollen tar fram nyckeltal inom relevanta kategorier utifrån information som finns i Fortnox.

  • Klimatpåverkan beräknas utifrån fakturor och kvitton och baseras på GHG-protokollet

  • Beräkningarna för klimatpåverkan är mest användbar för tjänstebolag, men visar även en viktig del av klimatpåverkan för andra företag

Läs mer på GoClimate Sweden AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.