Smart koppling: HDBsystem

HDBsystem  icon

HDBsystem

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Integration til DMS för Bilverkstäder

DMS för Bilverkstäder, däckfirmor, biluthyrare och bilförsäljare

HDBsystem körs på en plattform som har utvecklats i samarbete med flera grossister och internationellt nätverk av proffs med praktisk erfarenhet av att utveckla system för verkstadshantering.

HDB System AB gick med i detta initiativ tillsammans med andra europeiska grossister i syfte att säkra marknadsandelar för den fria eftermarknaden, som är under ökande press inom flera områden.

HDBsystem är nyckeln till att lägga till värdefulla tjänster som skapar lojalitet och lönsamhet i hela värdekedjan. Målet är att skapa affärer för alla parter genom att länka bilägare närmare verkstaden.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Bildar integration mellan Fortnox och HDBsystem

  • Artiklar synkas automatiskt.

  • Kunder. Kundregister uppdateras automatiskt.

  • Fakturor. Fakturaunderlag skickas automatiskt till Fortnox.

Läs mer på HDBsystem AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.