Smart koppling: Hogia Bokslut/Koncern, TA

Hogia Bokslut/Koncern, TA icon

Hogia Bokslut/Koncern, TA

3.2(6 st)
1501-2000 företag använder

Effektiv integration mellan Hogia och Fortnox

Hogia Bokslut/Koncern, Audit eller Transaktionsanalys. Genom en tät integration mellan Hogia och Fortnox får du en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer.

En integration mellan Hogia och Fortnox ger dig tillgång till en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer. Du sparar tid med hjälp av automatisering och får även ta del av en betydligt säkrare hantering. Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell eller att filer ligger på fel ställe, dvs en kvalitetssäkring i enlighet med GDPR-kraven. Med bara ett knapptryck har du kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen i Fortnox och att alla verifikationer är med.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Så fungerar kopplingen med Fortnox I Hogia Bokslut/Koncern och Hogia Audit, dvs oavsett om du arbetar med revision eller bokslut, finns all räkenskapsinformation samlad i Saldomatrisen och det är dit som siffrorna från Fortnox importeras. Via integrationsnycklar importeras räkenskapsinformation för den specifika kund och period du arbetar med. En bearbetning av bokslutet resulterar ofta i bokföringsordrar/verifikationer, skapade i Saldomatrisen i Hogia Bokslut. Med hjälp av integrationen exporterar du dessa bokslutstransaktioner direkt till rätt kund i Fortnox.

Läs mer på Hogia Redovisning & Revision AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.