Årsredovisning | Bokslut

Smart koppling: Hogia Bokslut/Koncern, TA

Hogia Bokslut/Koncern, TA icon

Hogia Bokslut/Koncern, TA

Hogia Bokslut/Koncern, TA main image

Hogia Bokslut/Koncern, Audit eller Transaktionsanalys. Genom en tät integration mellan Hogia och Fortnox får du en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer.

About Hogia Bokslut/Koncern, TA

En integration mellan Hogia och Fortnox ger dig tillgång till en kraftfull paketering som effektiviserar dina processer. Du sparar tid med hjälp av automatisering och får även ta del av en betydligt säkrare hantering. Slipp osäkerheten kring vilken SIE-fil som är aktuell eller att filer ligger på fel ställe, dvs en kvalitetssäkring i enlighet med GDPR-kraven. Med bara ett knapptryck har du kontroll på att allt är exakt enligt bokföringen i Fortnox och att alla verifikationer är med.

This is how the connection with Fortnox works

Så fungerar kopplingen med Fortnox I Hogia Bokslut/Koncern och Hogia Audit, dvs oavsett om du arbetar med revision eller bokslut, finns all räkenskapsinformation samlad i Saldomatrisen och det är dit som siffrorna från Fortnox importeras. Via integrationsnycklar importeras räkenskapsinformation för den specifika kund och period du arbetar med. En bearbetning av bokslutet resulterar ofta i bokföringsordrar/verifikationer, skapade i Saldomatrisen i Hogia Bokslut. Med hjälp av integrationen exporterar du dessa bokslutstransaktioner direkt till rätt kund i Fortnox.

Vad är integrationer?

Kraften av två system – som jobbar som ett

Att integrera ett externt system till ditt ekonomisystem ger ett sömlöst flöde. Hur? Jo, systemen skickar information – till exempel bokföringsunderlag och faktureringsunderlag – mellan varandra så att du slipper dubbelregistrering. Du sparar tid och minimerar risken för fel.

Kom igång med något av våra programpaket – då kan du koppla externa system till Fortnox och underlätta ditt företagande.