E-handel, Lager

Smart koppling från Hublin

Hublin-icon
0 st
Hublin
E-handel
Lager
Hublin kopplar ihop era Woocommercebutiker med Fortnox—och erbjuder därtill en komplett affärsplattform...
Hublin

Om Hublin

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar