Smart koppling: Shopware Fortnox integration

Shopware Fortnox integration icon

Shopware Fortnox integration

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Integrera Shopware med Fortnox

Junipeer plattformen automatiserar den dagliga hanteringen av din försäljning, kunddata, produkter, lager och priser och automatiserar samt spar tid.

Vår integration synkroniserar det vanligaste som du är i behov av, exempelvis produkter, kunder, beställningar m.m. I vår plattform hittar du fler funktioner såsom:

  • En administrationspanel där du enkelt kan slå på och av de flöden du vill använda.

  • Inställningar som gör så att du kan anpassa integrationen efter dina behov.

  • Historik och loggvyer över händelser och felsökning.

  • Få notifikationer när obligatorisk information saknas, exempelvis på att en beställning inte gick att skicka till Fortnox för att e-postadress saknas.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Junipeer kopplar ihop API:erna med varandra så att du enkelt kan:

  • Synkronisera produkter (Fortnox till Shopware)

  • Synkronisera lagersaldon och priser (Fortnox till Shopware

  • Skicka beställningar från (Shopware till Fortnox)

  • Kunder skickas till Fortnox när en beställlning synkas.

Vi kan anpassa integrationen med fler funktioner om särskilda behov finns.

Läs mer på Junipeer's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.